Ma ní có chốt an toàn

view style:
View: 12 24 ALL